fbpx

SLOYDLAB

Vår produktion

Våra grytunderlägg, skärbrädor och brickor produceras av Formpress, ett familjeföretag baserat på Öland. Alla deras produkter görs för hand, en och en, i naturmaterial. Ett hantverk som gör varje produkt unik.

Formpress strävar efter att hela tiden göra sin produktion mer hållbar genom att minimera mängden transporter, minska energikonsumtionen och förbättra materialanvändningen. De använder inte vatten eller lösningsmedel i produktionen och avfall återvinns.
(Information och bild: Formpress)

Våra kökshanddukar produceras av TekoTryck i Sölvesborg. Handdukarna screentrycks med miljövänliga vattenbaserade färger. Tyget och sömnaden görs i Litauen för att hålla produktionen så nära Sverige som möjligt och på så vis minska transporter.
(Information och bilder: TekoTryck, Enterprise Magazine)

Våra kuddar trycks av Tobex i Borås. Tekniken som används är digitaltryck med miljövänliga vattenbaserade färger.
Tobex jobbar också med att förbättra hållbarheten på sitt företag genom att:

  • Ha låg energikonsumtion. Maskinerna som används har låg energiförbrukning och alla datorer och maskiner stängs av när dagen är slut.
  • Minimera materialsvinn genom digitaltryck som kan tryckas mycket nära tygkanten.
  • Minimera restprodukter både gällande färger, material och förpackning.
  • Återanvänder så mycket som möjligt t.ex. förpackningar, plast och papperstuber. Överblivna tyger doneras till förskolor eller används som trasor.
  • Återvinner.
  • Köper bara Fair Trade och ekokaffe.
  • Köper återvunnet papper.

Sömnaden görs i Estland.
(Information och bilder: Tobex)

Säsongskalendern produceras av Silanders Grafiska i Majorna, Göteborg.

Silanders återvinner allt pappersavfall och använder ekologiskt papper i så stor utsträckning som möjligt. For offsettryck använder de bara färger baserade på vegetabiliska oljor. De följer utvecklingen i branschen och uppdaterar sin produktion då de hittar mer hållbara tjänster och produkter.

(Information och bild: Silanders Grafiska)

Log in with your credentials

Forgot your details?